การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด เพราะช่วยในร่างกายเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟู สังเคราะห์โปรตีนเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ เช่น ผิวหนัง ไขกระดูก มีการวิจัยพบว่าในระยะเริ่มต้นหลับร่างกายจะหลั่ง Growth Hormone เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ระบบประสาทส่วนการจะมีการปรับสมดุลในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ ความจำ ความคิด การตัดสินใจ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะความกดดันทางอารมณ์ หากเราพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายขาดความสมดุล เพิ่มภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

แล้วต้องทำอย่างไรเราถึงจะนอนหลับได้ดี? 

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการนอนหลับคือสภาพแวดล้อมในการนอน อย่างอุณหภูมิ ในเวลากลางคืน อุณหภูมิของร่างกายจะปรับลดลง การปรับอุณหภูมิในห้องอย่างเหมาะสมกับร่างกาย จะช่วยให้ประสิทธิภาพการนอนหลับดีขึ้น นอกจากนี้ การค่อย ๆ ปรับอุณหภูมิเพิ่มและลดลงอย่างช้า ๆ ยังสามารถช่วยลดค่าไฟได้มากขึ้นอีกด้วย

ที่มา

http://www.amazingajmer.com/th/1029-son-v-holode.html
http://www.facebook.com/pages/Energy4You/134017006733934
โครงการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการดูแลตนเองสู่ประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันยายน 2545

 

http://www.lgblogger.com/temperature-sleep/

บทความอื่น ๆ

แฟนเพจ