บ้านไหน ๆ ก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กินไฟเพื่ออำนวยความสะดวก แต่ะละอุปกรณ์จะใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำตัวไหน จะกินไฟมากที่สุด 5 อันดับ ใน 5 อันดับอุปกรณ์กินไฟประจำบ้าน

ที่มา : – www.pea.co.th

      – www.saniik.com/home 

บทความอื่น ๆ

แฟนเพจ