ลูกค้าที่วางใจใช้คุมแอร์

คุณตุลธร

ดีมากครับ เสถียรมาก ช่างดีมาก และทีมงานดูแลดีมากครับ

คุณสุทธดา

คุมแอร์ใช้งานได้ดีครับ สั่งการก็ง่าย

คุณเอกชัย

โดยรวมใช้งานได้ดีครับ ยังไม่เจอปัญหาเลย ใช้ได้ครับ

คุณจิราภัสร

คุณฉัตรชัย

คุณชูชีพ

คุณณัฐนภัส

คุณธนภูมิ

คุณธวัลพร

คุณวุฒิชัย

คุณปรัชญา

คุณไอซ์

คุณสิริรัตน์

คุณสุทธยา

คุณสมสุข