อุปกรณ์ลดค่าไฟ

พลังงานมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ยิ่งในยุคปัจจุบันความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตามจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น การประหยัดพลังงาน การรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยในสังคม มีความจำเป็นต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังงานทั้งหลาย มีเพียงพอที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จนกว่าเราจะหาพลังงานรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะในทุกวันนี้นับว่าประชากรในโลกยังไม่ค่อยจะเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันประหยัดพลังงานเท่าที่ควร โดยเห็นได้จากการที่ใช้งานไฟฟ้าอย่างคิดหน้าคิดหลัง เช่น การเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้ การเปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ไปจนถึงการไม่ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการสิ้นเหลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช่เหตุนั้นเองการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดไฟ จึงควรมีการรณรงค์อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของเราอย่างมีคุณค่าตลอดไป และการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการรู้คุณค่าของการประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้นตั้งเเต่เยาวชน ที่จะเป็นรากฐานที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต ให้เยาวชนหรือนักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและวิธีที่จะสามารถใช้งานไฟฟ้า แบบลดการสูญเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทางผู้บริหารของ บริษัทสมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ตรงส่วนนี้ จึงได้คิดและพัฒนา อุปกรณ์ “คุมแอร์ “ ( KOOM Air i9 )  อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยบริหารและจัดการเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถตั้งค่าการทำงานได้แบบอัตโนมัติ และยังคิดวิธีการตั้งค่าให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้แบบเกิดประโยชน์สูงสุด 

อุปกรณ์ลดค่าไฟ จาก KOOM Air

Wireless Alarm

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเกิดควัน ตัวเครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือนไซเรนในตำแหน่งต่างๆที่เราติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย

Smoke Detector

ตัวช่วยในการเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ เพื่อช่วยในเรื่องวางแผนการลดการใช้งานไฟฟ้า

Digital Doorlock

ประตูล๊อคดิจิตอลสามารถนำไปติดตั้งในบริเวณห้องที่ต้องการควบคุม และรู้ประวัติการเข้าออก เช่น ห้อง ผู้อำนวยการ , ห้องธุรการ ,ห้องอาจาร์ย , ห้องการเงิน ห้องเรียน

Wi-Fi switch

สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ไฟในห้องเรียนอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ เช่น กำหนดปิดไฟหลังเวลาเลิกเรียน เพื่อป้องกันการลืมปิดไฟทิ้ง

Smart Plug

ตัวสมาร์ทปลั๊ก สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในโรงเรียน เช่น ตู้ทำน้ำเย็น คอมพิวเตอร์  เครื่องโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเสียบปลั๊กไฟ เพราะตัวสมาร์ทปลั๊กนี้ สามารถตั้งค่าเวลา เปิด-ปิด การทำงานได้แบบอัตโนมัติ

Internet Link

ตัวกลางในการกระจาย รับ – ส่งสัญญาณ Wi fi  ให้กับตัวอุปกรณ์ต่างๆ

Smart Sensor

ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถนำไปติดตั้งในบริเวณที่เราต้องการ เช่น ในบริเวณห้องเรียน โดยกำหนดตั้งค่าได้ว่า ถ้าในบริเวณห้องเรียน ตรวจจับได้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 20 นาที ให้ปรับอุณหภูมิขึ้นจากเดิม หรือสั่งปิดได้ เพื่อช่วยในเรื่องการประหยัดไฟ

Temperatur And Humidity Sensor

ตรวจจับอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงกว่าที่กำหนด พร้อมแจ้งเตือนไปที่มือถือของผู้ดูแล และทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตัวอื่น ๆ

Smoke Detector

สามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อตรวจจับควันในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆ เช่น ตรวจเจอควันแล้วสั่งให้เซ็นเซอร์ไซเรนที่ติดตั้งอยู่ส่งสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัย และความรวดเร็วในการรู้ตำแหน่งของที่เกิดควัน